• Future for legal service

  Proactively envisioned multimedia based expertise and cross-media growth strategies. Seamlessly visualize quality intellectual.

ภารกิจเราคือ การมุ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 

VERTEX PLANET GROUP ก่อตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และเป็น Exchange Platform รุ่นใหม่สำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยให้บริการเหนือระดับแก่บุคคลทั่วไป ให้สามารถซื้อ ขายและเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ได้ตามต้องการ บริษัทเราได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยทุนจดทะเบียน 290 ล้านบาท และมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

 VERTEX PLANET GROUP ตั้งด้วยปรัชญา 4 ข้อ

ความถูกต้อง

เราให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความถูกต้องสมบูรณ์ในทุกๆ กระบวนการ

ลูกค้าต้องมาก่อน

ความจำเป็นและสวัสดิภาพของลูกค้าของเราต้องมาก่อนเสมอ

ประสิทธิภาพ

เรารักษามูลค่าเงินของท่านด้วยบริการทางการเงินแบบไร้แรงเสียดทาน

นวัตกรรม

เราเปลี่ยนความคิดให้เป็นจริงและเสนอกรณีการใช้ cryptocurrency ต่างๆ

บุคคลทั่วไป
 • สามารถเข้าถึงเหรียญหรือโทเคนที่มีคุณภาพ
 • มีกระเป๋าเงิน Crypto สำหรับการฝากถอน
 • มีกระเป๋าเงิน THB สำหรับการฝากถอน
 • มีช่องทางชำระเงินอย่างถูกต้อง
 • สามารถแลกเปลี่ยน Crypto กับ THB ได้
ทีมสินทรัพย์ DIGITAL
 • ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของ กลต. ไทย
 • สามารถเข้าถึงผู้ซื้อขายในตลาดไทยได้
 • มีผู้สนับสนุนสภาพคล่อง
 • ซื้อขาย THB กับสินทรัพย์ Digital
 • ซื้อขายระหว่างโทเคน-โทเคน (กำลังมา)
Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการเงินได้ โดยการนำคนกลางออกจากระบบการเงินจะปฏิวัติวีธีการชำระเงินให้เร็วขึ้น ถูกลง และไร้พรมแดนด้วยการใช้ Cryptocurrency แต่ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของ Blockchain ก็คือการก้าวข้ามมาเป็นเทคโนโลยีกระแสหลัก

นั่นทำให้เรา Bitkub.com มุ่งที่จะสร้างสะพานผสานบริการ Blockchain และ Cryptocurrency ที่ใช้งานง่ายและเป็น Exchange ที่ผู้ใช้งานทุกระดับในประเทศไทยไว้วางใจได้ เป็นครั้งแรกที่ Exchange Platform ของเราให้บริการกระเป๋าเงิน Cryptocurrency แบบหลายสกุลเงิน มีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้งานง่าย และมีตัวเลือกในการนำเงินสดสำหรับธุรกิจที่ต้องการจะพัฒนาระบบประมวลผลการชำระเงิน

ทีมของเรา

Cameron Peator

Web Developer

Dyer Eric

Visual Designer

Tucker Max

Marketing Analyser

William Wilson

UX / UI Developer

ผู้ลงทุนในบริษัทของเรา

ลงทุนในบริษัท

Apparently we had reached a great height in the atmosphere, for the sky was a dead black, and the stars had ceased to twinkle. By the same illusion which lifts the horizon of the sea to the level of the spectator on a hillside, the sable cloud beneath was dished out. and the stars had ceased to twinkle.